Cennik

Przekłady: Polsko - Angielskie/Angielsko - Polskie
25,00 PLN / 1800 znaków ze spacjami

Konsultacja naukowa tłumaczeń
15,00 PLN / 1800 znaków ze spacjami

Dla plików edytowalnych cena rozliczana jest według ilości znaków tekstu dostarczonego do tłumaczenia. W przypadku plików nieedytowalnych (obrazki, skany) wycena opiera się o przybliżoną liczbę znaków, natomiast ostateczne rozliczenie opiera się na ilości znaków tekstu przetłumaczonego.

Stawki zleceń bardzo obszernych (powyżej 200 stron), zleceń ekspresowych (do 15 stron z dnia na dzień), oraz błyskawicznych (realizacja w obrębie jednego dnia) ustalane są indywidualnie.

Aby zapewnić klientów o wysokiej jakości wykonywanych tłumaczeń, możliwe jest bezpłatne wykonanie tłumaczenia próbnego o wielkości do 500 znaków.

Wszystkie ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.

Czym jest strona rozliczeniowa?

Porównując ceny tłumaczeń warto zwrócić uwagę nie tylko na samą kwotę, lecz także na to, jakiej objętości tekstu dotyczy. Na rynku spotykane są różne wielkości "strony rozliczeniowej", od 1800 znaków ze spacjami na stronę, do 1125 znaków ze spacjami na stronę. Innymi słowy: mając do przetłumaczenia tekst obejmujący 3600 znaków ze spacjami, w biurze stosującym stronę rozliczeniową wielkości 1800 znaków ze spacjami, należność za tłumaczenie zostanie policzona za dwie strony, ale w biurze stosującym stronę rozliczeniową wielkości 1500 znaków ze spacjami ten sam tekst zostanie rozliczony jako 2,4 strony (a więc najczęściej jako 2 i pół, lub 3 strony, jeśli biuro stosuje w dodatku zasadę pobierania opłaty za każdą rozpoczętą stronę). Stosowana przeze mnie strona rozliczeniowa – 1800 znaków ze spacjami – odpowiada tekstowi mieszczącemu się na jednej stronie kartki formatu A4, zadrukowanej tekstem ciągłym, czcionką Arial o wielkości czcionki 12, i z podwójną interlinią.

Ilość znaków w edytowalnym pliku tekstowym można sprawdzić samodzielnie, korzystając z narzędzia "statystyka wyrazów" w MS Word, lub jego odpowiednika w aplikacji Write w pakiecie Open Office. Do sprawdzenia ilości znaków w innych plikach edytowanych (arkuszach kalkulacyjnych, prezentacjach, plikach PDF), a także niektórych plikach nieedytowalnych (plikach graficznych o wystarczająco wysokiej rozdzielczości), konieczne jest zastosowanie specjalistycznych programów.